Tulospalvelun kuva Oikeusministeriö - Tulospalvelu
Kuntavaalit 2017

Maalahti

Sivu päivitetty 28.03.2017 16:26:57

Ehdokkaat

Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. 2 - 5
Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. 6 - 36
Svenska folkpartiet i Finland r.p. 37 - 64
Samlingspartiet r.p. 65 - 65
Perussuomalaiset r.p. 66 - 70
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.
2 Tast, Leif, speciallärare, erityisopettaja
3 Ekström, Anders, egenföretagare
4 Granholm, Ronny, bilplåtslagare, stödperson
5 Mäkelä, Nadja, smyckesdesigner, korumuotoilija
Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
6 Ahlholm, Annette, kock
7 Aspegren-Törnroos, Anna-Lena, vårdare
8 Berts, Johan, kock
9 Bogren, Christer, pensionär
10 Brevik, Nina, sjukskötare
11 Donner, Tove, agrolog YH
12 Finne, Joakim, studerande
13 Herrgård, Anne, barnskötare, närvårdare
14 Högback, Volter, kaptl ia., egenföretagare
15 Ilmarinen, Kari, arbetsledare
16 Köse, Maynie, undersköterska
17 Ljungkvist, Britt-Mari, närvårdare
18 Nygård, Dennis, fastighetsskötare
19 Nyman, Thea, kontorist
20 Nyroos, Alexandra, studerande, närvårdare
21 Nyroos, Alf, brandförman
22 Nyroos, Margot, regionombudsman
23 Omanovic, Senad, datanom, laminerare
24 Sipic, Elmedin, fastighetsskötare
25 Sjöstrand, Ann-Louise, närvårdare
26 Stormblad, Bertil, förstavårdare
27 Strandberg, Richard, företagare, pensionär
28 Sundman, Lea, inköpssekr., huvudförtroendeman
29 Svenns, Margareta, pensionär
30 Söderholm, Britt-Mari, barnskötare
31 Söderholm, Johnny, ytbehandlare
32 Turtonen, Mira, psykolog, psykoterapistuderande
33 Uotinen, Tommi, egenföretagare
34 Wahlroos, Ann-Marie, fastighetsskötare, biolog
35 Westerback, Maria, sjukskötare
36 Åkerman, Kim, redovisningsmerkonom
Svenska folkpartiet i Finland r.p.
37 Appel, Mikael, polis, kommunikationschef
38 Backas, Teresa, hälsovårdare, sexualrådgivare
39 Bengs-Lattunen, Carola, försäljningsassistent
40 Bergqvist, Johan, jord- och skogsbrukare
41 Bjurs, Elin, controller
42 Björkholm, Bernt, ekon.mag.
43 Brolund, Lili-Ann, pensionerad sjukskötare
44 Bäckman, Irene, pol.mag., socialarbetare
45 Bäck-Sjökvist, Iris, pensionerad lärare
46 Elezovic´, Amina, studerande
47 Forsberg, Malin, ekon.mag.
48 Gästgivars, Kim, yrkeshögskolestuderande
49 Hamberg, Karl, skogsbruksingenjör
50 Holmlund, Krister, företagare
51 Klockars, Eirik, pensionär, farledsinspektör
52 Knip, Håkan, diplomingenjör
53 Malm, Stefan, divisionschef
54 Nygård, Christina, pensionär, språklärare
55 Rajala, Pentti, pensionär, jordbrukare, eläkeläinen, maanviljelijä
56 Rönnqvist, Jonas, verksamhetsledare
57 Skinnar, Sture, tullöverinspektör, pol.mag.
58 Storbacka, Folke, byråsekreterare
59 Ståhl, Ann-Helene, storhushållsföreståndare
60 Syrén, Rolf, lantbruksföretagare
61 Söderholm, Minna, vik. bokförare, kanslist
62 Uthardt, Lorenz, pol.dr
63 West, Markus, journalist
64 West, Mia, sjukskötare, hälsovårdare
Samlingspartiet r.p.
65 Dannbom, Ursula, pensionär
Perussuomalaiset r.p.
66 Peltola, Joonas, koneenasentaja
67 Korpi, Marko, kuorma-autonkuljettaja
68 Sivula, Johanna, ravintolatyöntekijä
69 Peltola, Sakari, alikonemestari
70 Norrman, Niki, opiskelija