Tulospalvelun kuva Oikeusministeriö - Tulospalvelu
Kuntavaalit 2017

Kruunupyy

Sivu päivitetty 28.03.2017 16:26:57

Ehdokkaat

Svenska folkpartiet i Finland r.p. 2 - 26
Perussuomalaiset r.p. 27 - 27
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. 28 - 36
Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. 37 - 37
Vasemmistoliitto r.p. / Vänsterförbundet r.p. 38 - 39
Kansallinen Kokoomus r.p. / Samlingspartiet r.p. 40 - 40
Pro Kronoby/Pro Kruunupyy 41 - 68
Svenska folkpartiet i Finland r.p.
2 Broända, Helena, jordbruksföretagare
3 Byggmästar, Liane, lärare, fil.mag.
4 Dahlvik, Sören, företagare
5 Finnila-Lindvall, Veronica, konditionsskötare
6 Forsberg, Anders, marknadsföringschef
7 Hagnäs, Tomas, chaufför/mekaniker
8 Harju, Kari, ekonomichef
9 Hongell, Susanne, pol.mag., socialterapeut
10 Jorn, Del Mon, närvårdare
11 Lassas, Tuula, lantbrukare, pälsfarmare
12 Lindgren, Hans-Erik, pensionär
13 Mountassir, Amira, HSQE ingenjör
14 Näse, Adam, lärare
15 Ollqvist, Helmer, tillskärare
16 Ranta, Anne-Mie, flyktinghandledare, ped.kand.
17 Riska, Bertel, agrolog, pensionär
18 Sabel, Charlotte, studerande
19 Sandstedt, Per-Emil, byggnadsingenjör
20 Sandström, Hans, pensionär
21 Skullbacka, Bengt-Johan, pensionär, skogsbrukare
22 Svartsjö, Peter, fabriksarbetare
23 Torrkulla, Matias, arbetsledare
24 Wistbacka, Inger, farmaceut/jordbrukare
25 Åminne, Malin, stationsmästare
26 Öst, Harry, pensionär, bilskadeinspektör
Perussuomalaiset r.p.
27 Paakkarinen, Aki, kunnallistekniikan asentaja
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.
28 Byskata, Leo, studerande
29 Enfors, Vidar, pälsfarmare
30 Englund, Janette, kasvatustieteiden opiskelija
31 Fredriksson-Lidsle, Eva, pastor
32 Gripenberg, Björn, underhållsingenjör
33 Lövsund, Gabriella, ingenjör, programvarukonsult
34 Saarukka, Karin, lektor, pensionär
35 Strandvall, Göran, privatföretagare
36 Wargh, Robert, montör
Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
37 Wikman, Mika Juhani, arbetsledare/työnjohtaja
Vasemmistoliitto r.p. / Vänsterförbundet r.p.
38 Herranen, Teuvo, FM, geologi
39 Pahkamäki, Anna, siivooja/karaoke-emäntä
Kansallinen Kokoomus r.p. / Samlingspartiet r.p.
40 Huistinoja, Mari, yrittäjä
Pro Kronoby/Pro Kruunupyy
41 Ahlstrand, Monica, närvårdare
42 Björklund, Eva-Lott, kompositör, redaktör
43 Byskata, Tom, chaufför
44 Dalvik, Sixten, företagare, jordbrukare
45 Enroth, Carl-Johan, jordbrukare
46 Granlund, Micael, företagare
47 Hagström, Elisabeth, företagare
48 Lindh, Mats, församlingsmästare
49 Ljungberg, Anders, företagare
50 Myllymäki, Tapani, eläkeläinen
51 Nabbvik, Johan, chaufför
52 Norrena, Nina Carita, sjukskötare
53 Nylund, Clas-Göran, pensionär
54 Salmela, Joel, fartygsmäklare
55 Sandvik, John-Erik, eltekniker
56 Svartsjö, Leif, ingenjör
57 Söderbacka, Carita, ekonomichef
58 Toivonen, Susanna, eläinlääkäri/veterinär
59 Wassborr, Ossian, pensionär
60 Ågren, Rebecca, sjukskötare
61 Åstrand, Ulla-Maria, KM, luokanopettaja
62 Ahlskog, Mats, företagare
63 Granbacka, Andreas, äldre konstapel
64 Sjölund, Mirja, maatalousyrittäjä
65 Lindström, Seppo, eläkeläinen
66 Sunabacka, Sten, pensionär
67 Knutar, Raija, närvårdare/tandskötare
68 Högnabba, Jeremia, studerande