Val
JustitieministerietVaaliElection

 

Antalet röstberättigade
Allmänna förhandsröstningsställen
   I hemlandet
   Utomlands
Kandidatuppgifter
Antalet förhandsröstande
   I hela landet
   Enligt valkrets
   Enligt kommun
Valdeltagande
Resultaten
 



Huvudsidan - Kommunalvalet i nya Lovisa 25.10.2009 - Röstningsaktivitet



Röstningsaktivitet
Antalet Finska medborgare som är bosatta utomlands har dragits av från antalet röstberättigade och röstande.

  Röstberät-
tigade
Förhands-
röstande
Röstat på valdagen Röstande sammanlagt
  Antal Antal Proc Antal Proc Antal Proc
 
Lovisa 12607 2519 20,0 5334 42,3 7853 62,3

 Sidan har uppdaterats  29.10.2009  0:01:24





Om webbtjänsten - Kontaktuppgifter - Sidkarta