Val
JustitieministerietVaaliElection

 

Antalet röstberättigade
Allmänna förhandsröstningsställen
   I hemlandet
   Utomlands
Kandidatuppgifter
Antalet förhandsröstande
   I hela landet
   Enligt valkrets
   Enligt kommun
Valdeltagande
Resultaten
 Huvudsidan - Nyval vid kommunalval 6.9.2009 - RöstningsaktivitetRöstningsaktivitet
Antalet Finska medborgare som är bosatta utomlands har dragits av från antalet röstberättigade och röstande.

  Röstberät-
tigade
Förhands-
röstande
Röstat på valdagen Röstande sammanlagt
  Antal Antal Proc Antal Proc Antal Proc
 
Högfors 7032 1653 23,5 1602 22,8 3255 46,3
Grankulla 6342 2353 37,1 1715 27,0 4068 64,1
Vichtis 20401 4322 21,2 4237 20,8 8559 42,0

 Sidan har uppdaterats  10.9.2009  9:36:05

Om webbtjänsten - Kontaktuppgifter - Sidkarta