Vaalit
Justitieministerietsuomeksiin English

 

Antalet röstberättigade
Allmänna förhandsröstningsställen
   I hemlandet
   Utomlands
Kandidatuppgifter
Antalet förhandsröstande
   I hela landet
   Enligt valkrets
   Enligt kommun
Valdeltagande
Resultaten
Kandidater och kandidatuppställare
Resultatdata
 Huvudsidan - Riksdagsvalet 2015 - Nedladdningsbara filer - ResultatdataElection results

Hela landet
dataavstämningssumma
e-2015_alu_maa.xml.zipe-2015_alu_maa.xml.chk
e-2015_puo_maa.xml.zipe-2015_puo_maa.xml.chk
e-2015_ehd_maa.xml.zipe-2015_ehd_maa.xml.chk
e-2015_alu_maa.csv.zipe-2015_alu_maa.csv.chk
e-2015_puo_maa.csv.zipe-2015_puo_maa.csv.chk
e-2015_ehd_maa.csv.zipe-2015_ehd_maa.csv.chk
Helsingin vaalipiiri / Helsingfors valkrets
dataavstämningssumma
e-2015_alu_01.xml.zipe-2015_alu_01.xml.chk
e-2015_puo_01.xml.zipe-2015_puo_01.xml.chk
e-2015_ehd_01.xml.zipe-2015_ehd_01.xml.chk
e-2015_alu_01.csve-2015_alu_01.csv.chk
e-2015_puo_01.csve-2015_puo_01.csv.chk
e-2015_ehd_01.csve-2015_ehd_01.csv.chk
Uudenmaan vaalipiiri / Nylands valkrets
dataavstämningssumma
e-2015_alu_02.xml.zipe-2015_alu_02.xml.chk
e-2015_puo_02.xml.zipe-2015_puo_02.xml.chk
e-2015_ehd_02.xml.zipe-2015_ehd_02.xml.chk
e-2015_alu_02.csve-2015_alu_02.csv.chk
e-2015_puo_02.csve-2015_puo_02.csv.chk
e-2015_ehd_02.csve-2015_ehd_02.csv.chk
Varsinais-Suomen vaalipiiri / Egentliga Finlands valkrets
dataavstämningssumma
e-2015_alu_03.xml.zipe-2015_alu_03.xml.chk
e-2015_puo_03.xml.zipe-2015_puo_03.xml.chk
e-2015_ehd_03.xml.zipe-2015_ehd_03.xml.chk
e-2015_alu_03.csve-2015_alu_03.csv.chk
e-2015_puo_03.csve-2015_puo_03.csv.chk
e-2015_ehd_03.csve-2015_ehd_03.csv.chk
Satakunnan vaalipiiri / Satakunta valkrets
dataavstämningssumma
e-2015_alu_04.xml.zipe-2015_alu_04.xml.chk
e-2015_puo_04.xml.zipe-2015_puo_04.xml.chk
e-2015_ehd_04.xml.zipe-2015_ehd_04.xml.chk
e-2015_alu_04.csve-2015_alu_04.csv.chk
e-2015_puo_04.csve-2015_puo_04.csv.chk
e-2015_ehd_04.csve-2015_ehd_04.csv.chk
Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri / Landskapet Ålands valkrets
dataavstämningssumma
e-2015_alu_05.xml.zipe-2015_alu_05.xml.chk
e-2015_puo_05.xml.zipe-2015_puo_05.xml.chk
e-2015_ehd_05.xml.zipe-2015_ehd_05.xml.chk
e-2015_alu_05.csve-2015_alu_05.csv.chk
e-2015_puo_05.csve-2015_puo_05.csv.chk
e-2015_ehd_05.csve-2015_ehd_05.csv.chk
Hämeen vaalipiiri / Tavastlands valkrets
dataavstämningssumma
e-2015_alu_06.xml.zipe-2015_alu_06.xml.chk
e-2015_puo_06.xml.zipe-2015_puo_06.xml.chk
e-2015_ehd_06.xml.zipe-2015_ehd_06.xml.chk
e-2015_alu_06.csve-2015_alu_06.csv.chk
e-2015_puo_06.csve-2015_puo_06.csv.chk
e-2015_ehd_06.csve-2015_ehd_06.csv.chk
Pirkanmaan vaalipiiri / Birkalands valkrets
dataavstämningssumma
e-2015_alu_07.xml.zipe-2015_alu_07.xml.chk
e-2015_puo_07.xml.zipe-2015_puo_07.xml.chk
e-2015_ehd_07.xml.zipe-2015_ehd_07.xml.chk
e-2015_alu_07.csve-2015_alu_07.csv.chk
e-2015_puo_07.csve-2015_puo_07.csv.chk
e-2015_ehd_07.csve-2015_ehd_07.csv.chk
Kaakkois-Suomen vaalipiiri / Sydöstra Finlands valkrets
dataavstämningssumma
e-2015_alu_08.xml.zipe-2015_alu_08.xml.chk
e-2015_puo_08.xml.zipe-2015_puo_08.xml.chk
e-2015_ehd_08.xml.zipe-2015_ehd_08.xml.chk
e-2015_alu_08.csve-2015_alu_08.csv.chk
e-2015_puo_08.csve-2015_puo_08.csv.chk
e-2015_ehd_08.csve-2015_ehd_08.csv.chk
Savo-Karjalan vaalipiiri / Savolax-Karelens valkrets
dataavstämningssumma
e-2015_alu_09.xml.zipe-2015_alu_09.xml.chk
e-2015_puo_09.xml.zipe-2015_puo_09.xml.chk
e-2015_ehd_09.xml.zipe-2015_ehd_09.xml.chk
e-2015_alu_09.csve-2015_alu_09.csv.chk
e-2015_puo_09.csve-2015_puo_09.csv.chk
e-2015_ehd_09.csve-2015_ehd_09.csv.chk
Vaasan vaalipiiri / Vasa valkrets
dataavstämningssumma
e-2015_alu_10.xml.zipe-2015_alu_10.xml.chk
e-2015_puo_10.xml.zipe-2015_puo_10.xml.chk
e-2015_ehd_10.xml.zipe-2015_ehd_10.xml.chk
e-2015_alu_10.csve-2015_alu_10.csv.chk
e-2015_puo_10.csve-2015_puo_10.csv.chk
e-2015_ehd_10.csve-2015_ehd_10.csv.chk
Keski-Suomen vaalipiiri / Mellersta Finlands valkrets
dataavstämningssumma
e-2015_alu_11.xml.zipe-2015_alu_11.xml.chk
e-2015_puo_11.xml.zipe-2015_puo_11.xml.chk
e-2015_ehd_11.xml.zipe-2015_ehd_11.xml.chk
e-2015_alu_11.csve-2015_alu_11.csv.chk
e-2015_puo_11.csve-2015_puo_11.csv.chk
e-2015_ehd_11.csve-2015_ehd_11.csv.chk
Oulun vaalipiiri / Uleåborgs valkrets
dataavstämningssumma
e-2015_alu_12.xml.zipe-2015_alu_12.xml.chk
e-2015_puo_12.xml.zipe-2015_puo_12.xml.chk
e-2015_ehd_12.xml.zipe-2015_ehd_12.xml.chk
e-2015_alu_12.csve-2015_alu_12.csv.chk
e-2015_puo_12.csve-2015_puo_12.csv.chk
e-2015_ehd_12.csve-2015_ehd_12.csv.chk
Lapin vaalipiiri / Lapplands valkrets
dataavstämningssumma
e-2015_alu_13.xml.zipe-2015_alu_13.xml.chk
e-2015_puo_13.xml.zipe-2015_puo_13.xml.chk
e-2015_ehd_13.xml.zipe-2015_ehd_13.xml.chk
e-2015_alu_13.csve-2015_alu_13.csv.chk
e-2015_puo_13.csve-2015_puo_13.csv.chk
e-2015_ehd_13.csve-2015_ehd_13.csv.chk

 

Sidan har uppdaterats 27.01.2017 14:45:08

Om webbtjänsten - Kontaktuppgifter - Sidkarta