Vaalit
Justitieministerietsuomeksiin English

 

Antalet röstberättigade
Allmänna förhandsröstningsställen
   I hemlandet
   Utomlands
Kandidatuppgifter
Antalet förhandsröstande
   I hela landet
   Enligt valkrets
   Enligt kommun
Valdeltagande
Resultaten
Kandidater och kandidatuppställare
Resultatdata
 Huvudsidan - Riksdagsvalet 2015Riksdagsval 2015
Tidtabell för denna webbplats:
  • 23.1.2015 Förhandsröstningsställena
  • 4.3.2015 Antalen röstberättigade
  • 19.3.2015 Kandidater och kandidatuppställare
  • Från 8.4.2015 Antalen förhandsröstande
  • Från 19.4.2015 Uppföljning av rösträkningen och det preliminära resultatet
  • 23.4.2015 Det fastställda resultatet
Om webbtjänsten - Kontaktuppgifter - Sidkarta